Webevi Hosting

CevherHost.com'a Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Hosting Çözümleri,CevherHost.com - Yabancı Bilgisayar, Alan Adı, Web Tasarım, İnternet Hizmetleri, VDS-VPS ve Server Çözümleri, Marka Tescili, Ip Santral, Numara Taşıma ve Telefon Faturanızda %70'e varan indirimlerle konuşabilirsiniz ve Tübitak - Kobi Desteği ve Hibeleri...

Ana Sayfa | Referanslar| İletişim| Sepetim
Alan Adı Hosting Sunucu SSL Tasarım Marka & Patent Telekom TSE & ISO & KOSGEB Diğer Hizmetlerimiz
HİZMET SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Cevherhost – Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesi'dir.


MADDE 1. TARAFLAR
İşbu sözleşme ticari merkezi, Namık Kemal Mh. Sütçü İmam Cd. No:132 D: 3-4 Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde bulunan Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. olarak anılacaktır.) ile, adresi / adresinde bulunan (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

MADDE 2. KONU
Bu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin maliki olduğu, kiraladığı veya meşru bir izin veya lisans ile kullandığı özel İnternet Alan İsimleri (Domain Name) ile, istihdam ettiği kişilere, MÜŞTERİ'nin şubelerine veya ticari temsilcilerine ait olan veya kullanım hakkı yasal olarak elde edilmiş olan İnternet Alan İsimlerinin (Domain Name), MÜŞTERİ'nin dilediği şekilde dizayn ettiği, yaptırdığı WEB sayfaları ve bilumum bilginin elektronik ortamda, MÜŞTERİ'nin kendine ait olan bir veya daha fazla "Server" üzerinden ve Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın mevcut sistemlerini kullanarak haftada 7 gün-24 saat kesintisiz, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. teknik elemanlarının desteğinde İnternet ortamında yayınlanması ve buna ait hizmetlerin verilmesidir.

MADDE 3. TANIMLAR
Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi alınacaktır:
BİLGİ (DATA) : İnternet ortamında erişilebilir olarak server üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey
DEDICATED : Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'a ait olan server'ler üzerinde Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. mevcut sistemleri üzerinde yapılan hosting.
DOMAIN NAME : Internet ortamında yayınlanan elektronik bilgilere erişimi mümkün kılan ve bu bilgilerin bulunduğu alanın alan isimleri.
FIREWALL : Sunumun gerçekleştiği sistemlere internet üzerinden istenmeyen erişimleri engelleyen yazılım ve/veya donanımdır.
HOST : Server nitelikli Internet ortamına sunulan bütün bilgiyi muhafaza eden bilgisayar ve bu bilgisayarı muhafaza eden.
INTERNET SERVİSLERİ : Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.'a erişen MÜŞTERİ ve/veya onaylı kullanıcılarına sunulan DNS (Primary ve Secondary), Telnet, Mail, SMTP, MIME, INN/USES News, WWW, Gopher, Veronica, archie, FTP, Unix Tools
Communications (finger,ping,whois,talk), Internet Relay Chat gibi servisleri içeren uygulama servisleri.
SERVER NETWORK : Internet ortamında Web sayfalarını ve içerdiği her türlü bilgiyi muhafaza etmek ve sürekli yayınlamak için kullanılan, mevcut kablolu hatlar ile Web sayfalarının internet ortamında kesintisiz olarak ulaşılabilirliğini, kayıtlı bilgilerde değişiklik yapmak ve bütün bilginin yayınını sağlayan Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından organize edilip çalıştıran elektronik donanım ve ürünlerdir.

MADDE 4. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLU OLMADIĞI HALLER
4.1. Server'larda meydana gelebilecek donanımsal veya sanal arızaların giderilmesi Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından yapılacaktır.

4.2. Türk Telekom A.Ş.'ne ait hatlarda meydana gelen arızalar halinde, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. sisteminin çalışması için gerekli başvuru ve arıza takip işlemini kendisi gerçekleştirecek veya servis sağlayıcısına iletecektir.

4.3. Türk Telekom A.Ş. ve Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın anlaşmalı servis sağlayıcıları tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. sorumlu tutulamaz.

4.4. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.., MÜŞTERİ'nin arzu ettiği bütün bilgi ve belgenin Internet ortamına sunulması için dosya erişim şifresi (ftp) verecektir. Server üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ'nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. sorumlu olmayıp, sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezninde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü nakten ve bir kerede tazmin etmekle mükelleftir.

4.5. Server'larda meydana gelebilecek donanımsal arızalardan tamamen Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. sorumlu olacak ve arızanın giderilmesi için çalışma yapacaktır. Çalışma süresi içerisinde MÜŞTERİYE herhangi bir kesinti ödemesi veya tazmin ödemesi yapılmayacaktır.
4.6. Server'larda meydana gelecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarina karşın Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. , MÜŞTERİ'nin sadece  yazılı olarak yedekleme yapılmasını talep ettiği  hususları yedekli olarak muhafaza edecek olup, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın sorumluluğu bununla sınırlıdır.

4.7. MUŞTERİ'ye ait web ortamına açılacak sayfalardaki bilgi ve içeriklerden Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü ihtilafta Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ne sorumluluk tevcih edilmeyecek ve sorumluluğuna gidilmesi halinde Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. hizmeti durdurma hakına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın sorumluluğuna gidilmesi halinde bütün yükümlülük MÜŞTERİ'ye ait olup Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın bütün maddi ve manevi zararları Müşteri tarafından tazmin edilecektir.

4.8. MÜŞTERİ tarafından web sitesinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan her türlü hukuki ve kamusal mükellefiyet MÜŞTERİ'ye ait olup, müşteri ile Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, alacak, borç ve mükellefiyet MÜŞTERİ'ye aittir. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. ve MÜŞTERİ birbirinin acentesi, vekili veya ticari mümessili değildirler.

4.9. Uptime Garantisi: Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. , mücbir sebepler, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.'ın servis sağlayıcıları, Türk Telekom, TTNet veya müşteriden kaynaklanan arızalar dışında, sistemlerinin bir yıl boyunca % 99,5 oranında çalışır ve erişilebilir durumda olacağına taahhhüt eder. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..' ın yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bu işlemler müşteriye önceden haber verilmek kaydıyla tek taraflı olarak Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın belirleyeceği tarih ve saatte yapılacaktır. Bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak haberli kesintiler, garanti edilen uptime süresinden muaftır.

MADDE 5. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'a ait server veya network sisteminde muhafaza edilecek WEB sayfalarını, server ve network sistemi üzerinden 3.kişi veya firmalara gönderilecek her türlü bilgi, belge, dijital veri ve elektronik postanın (e-mail) bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden dizayn ederek kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. MÜŞTERİ, işbu sözleşme uyarınca kendine sağlanan hizmet ve imkanları Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın onayı olmaksızın üçüncü kişi ve kuruluşlara devredip kullandırmayacağı gibi bu durumda Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.'un elde etmesi mühtemel menfaati tazminle mükelleftir.
5.3. Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın vereceği şifrelerle MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. her zaman bu yükümlülüklerin ve üçüncü şahıslarla ilgili doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, sorumluluğuna gidilmeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın uğrayacağı tüm zararı tazminle mükellftir.

5.4. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından SERVER'larda bulundurulan MÜŞTERİ'ye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'e verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'a ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Her halükarda MÜŞTERİ kullanacağı yazılımların Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından onayını almadan kullanmayacaktır.

5.5. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından muhafaza edilen server'larda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken dikkat ve özeni göstermez ve sitesinin, bilgilerinin, maillerinin, belgelerinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Müşteri sorumludur. MÜŞTERİ'nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.

5.6. MÜŞTERİ, İnternet ortamında ticari kullanıma açık olmayan platformlarda her hangi bir amaçla toplu tanıtım, yüklü ve talep edilmeyen postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. İçinde hareket ve pornografi ve diğer yasa dışı mesajlar ile toplum güvenliği bozacak, Anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetine veya toplumun genel ahlakına aykırı mesajlar gönderemez. MÜŞTERİ İnternet kanalında bilgi edinme hizmetini alırken, yürürlükteki, T.C. Yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi, aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Müşterinin bu madde hilafına hareket etmesi halinde Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm zararı tazminle mükellef olduğu gibi ayrıca 5.000 USD (Beşbin Amerikan Doları) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.7. Bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu kiralık hatta meydana gelen Türk Telekom A.Ş'den ve Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın servis sağlayıcılarından kaynaklanan kesinti ve gecikmeler mücbir sebep sayılacak olup, taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluk cihetine gidemeyeceklerdir.

5.8. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak hizmet fiyatlarına bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.

5.9. Yukarda Madde 4.9. ile ilgili olarak MÜŞTERİ, hukuken ve ekonomik olarak doğacak sorun ve sorumlulukların tek muhatabı olacağını Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın MÜŞTERİ'ye ait reklam işleri ve alt müteahhitlik hizmetlerinden zarar görmesi halinde bunu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.10. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından MÜŞTERİ'ye fatura ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde Amerikan Doları için aylık %12 gecikme faizi uygulanacaktır. MÜŞTERİ'nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son odeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ'ye verilen hizmetler Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip MÜŞTERİ tarafından derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'un başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %12 temerrüd faizi ve ilaveten toplam alacağı %100 tutarında avukatlık ücretini ve yasal takip masraflarını Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.11. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacağını kabul eder, kendini üçüncü şahıslarla karşı bu şekilde tanıtamaz.

MADDE 6. ÜCRET VE ÖDEME
6.1. MÜŞTERİ, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından sunulan hizmetler karşılığı olarak ücret ödeyecek olup, hizmetin bedeli, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. ve MÜŞTERİ arasında yapılan bu akde ek olarak edilecek MÜŞTERİNİN Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'a ait web siteleri üzerinden sipariş verdiğinde web sitede belirtilen ücret ve bedeller esas alınarak tayin edilecektir.

6.2. MÜŞTERİ, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. faturalarını hizmetin verilmesinden önce dönemsel olarak peşin ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından kesilecek fatura bedelleri MÜŞTERİ tarafından faturalarının alınmasını izleyen 10 gün içerisinde Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın banka hesap numaralarından birine yatırılacaktır. Faturalar, ödeme tarihindeki ABD Doları'nın serbest piyasa döviz satış kuru esas alınarak TL üzerinden düzenlenecektir. KDV faturada ayrıca ilave edilecektir.

6.3. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın vereceği hat kira, server kira ve/veya web-hosting hizmetlerine ait faturalar sözleşme imzalandıktan sonra üç gün içinde ilk ay/yıl için peşinen kesilip tahsil olunur.

6.4. Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. faturaları, kiralanan hat erişme açıldıktan sonra düzenlenir ve ödeme koşulu ekte farklı bir düzenlemeye tabi değilse her ay peşin olarak tahsil edilir.

6.5. Türk Telekom A.Ş. ve ilgili vergiler nedeniyle oluşacak artırımlar hariç, fiyat artış piyasa koşularına göre Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından MÜŞTERİ'ye 30 gün önceden bildirilecektir. MÜŞTERİ, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın Türk Telekom'a veya servis sağlayıcılarına ödemek zorunda olduğu ücretlerde oluşacak artışları aldığı hizmetle oranla aynen üstleneceğini ve hizmet ücretini değişikliğin yürürlüğe girdiği andan itibaren artacağını kabul ve taahhüt eder.

6.6. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak yapmakla yükümlüdür gecikme durumunda ayrı bir ihtara gerek kalmaksızın aylık %12 gecikme faizi ödemeyi kabul eder.

MADDE 7. GİZLİLİK
MÜŞTERİ, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. hakkında öğrendiği her türlü bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tesislerindeyken Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. Şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elekronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kulanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak koruyacaktır. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satişi dahil), proses veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metodları, organizasyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır. Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ
8.1. İşbu sözleşme imzası tarihini müteakip hizmetin başlamasının Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından MÜŞTERİ'ye ihbar edilmesi ile yürürlüğe girecek ve yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlarda yürürlükte kalacaktır. Belirtilen sürenin bitiminden 7 gün önce taraflarca fesih ihbarında bulunulmadıkça, sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşulara uzar. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşme ve varsa eklerinde günün değişen şartlarını yansıtacak şekilde değişiklik yazılı olarak yapılabilecektir.

8.2. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.
a-) Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'ın yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ'nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi.

b-) MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi.
c-) MÜŞTERİ'nin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi.
d-) MÜŞTERİ'nin madde 5.10'da öngörüldüğü üzere, Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.. tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi.

MADDE 9. SUNUCU ÜZERİNDE KULANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI
MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfasında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar 15 gün içinde, yeni alınacak olanlar da Madde 5.5 uyarınca fatura tarihini müteakip 30 gün içinde Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..'a sunulacaktır.

MADDE 10. ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ
İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Üsküdar Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MADDE 11. TEBLİGAT
Müşterin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine ve diğer adreslere yapılan bildirim, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

11(onbir) Maddeden ibaret işbu sözleşme tarihinde iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, tarafların yetkili temsicilerince imza altına alınmıştır.

Yabancı Bilgisayar Elek.Film Müz.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti..
Adres :Namık Kemal Mh. Sütçü İmam Cd. No:132 D: 3-4 Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90(216) 911 81 81
Faks: +90(216) 541 90 44
İmza Tarihi :
Kaşe & İmza :

Müşteri
Firma
Adres: / Adı Soyadı Ya da Firma Ünvanı:
Tel :
Faks :
İmza Tarihi :
Kaşe & İmza :
HOSTİNG SÖZLEŞMESİ
CevherHost Hosting Sözleşmesi
MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme, bir taraftan Servis sağlayıcı olan Yabancı Bilgisayar Elek. Film. Müz.İnş.San. ve Tic.  Ltd.Şti. ( Bundan sonra “servis sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bilgisayar Elek. Film. Müz.İnş.San. ve Tic.  Ltd.Şti. üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş ( Bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
Müşteri’nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile müşterinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilimum bilgilerin servis sağlayıcının serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

MADDE 3: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.  CevherHost.com  sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye ait olup, Müşteri bu konuda Servis Sağlayıcı’nın hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. Servis sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

3.3. Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini korumak için, düzenli olarak yedekleme yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcıda bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

3.4. Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

3.5. Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, yasalara, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

3.6. Internet, bir medya ortamıdır ve Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmaması için gerekli dikkat ve özen yükümlülüklerine uymak zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.

3.7. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

3.8. Servis Sağlayıcı, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Ancak, servis sağlayıcının verdiği hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi ve müşteriye imkânlar dâhilinde en uygun sürede bilgilendirmeyi taahhüt eder.

3.9. Müşteri, Servis Sağlayıcı sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.10. Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz.

3.11.  Müşteri kesinlikle CevherHost.com sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde CevherHost.com sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.12.  Müşteri CevherHost.com sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), CevherHost.com'in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda CevherHost.com müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi takdirde CevherHost.com sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3.13.  Servis sağlayıcı, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

3.14. Müşteri, Servis Sağlayıcısı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerini ve İstanbul İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

3.15.  Servis Sağlayıcı, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3.16.  Müşteri istediği zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesini isteyemez.

3.17.  Müşterin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin Elektronik Posta Adresine (E-mail) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

3.18. Müşterinin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, servis sağlayıcının bu nedenle bir zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler CevherHost.com. sitesinden alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

MADDE 4: SON HÜKÜMLER
İşbu sözleşme 4 ana Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır.

 

E-Mail Adresiniz :
Şifreniz :
Şifremi Unuttum

Ürün ve hizmetlerimizden yararlanabilmeniz
için ücretsiz ve hemen kayıt yaptırmanız yeterli olacaktır !

 

HABERLER

 

2 GB/1TB Celeron Server 99 TL


16 GB/2TB HDD i5 Server 149 TL


9 TL den başlayan fiyatlarla HOSTİNG

 

Alan Adı + Mail Adresi 20 TL

 

Marka Tescil Hizmet Bedeli 99 TL


Standart Paket Hosting Alana Domain Bedava!!!


IP Santral ve Ucuza Telefon Görüşmesi ve Numara Taşıma. İletişim Çözümleri


ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, CE
HYB ve TSE Kalite Belgelendirme
Hizmetimiz Başladı.

Web Hosting Çözümlerimiz
Sunucu Hizmetlerimiz
Tasarım Hizmetlerimiz
Diğer Hizmetlerimiz
CevherHost
© 2000-2013 Cevher Host bir Yabancı Bilgisayar markasıdır. | Tüm hakları saklıdır. www.cevherhost.com e-mail: destek@cevherhost.com